Kundecases Nyheder Job Kontakt Log ind

Fra faste pladser til zoner: Indret et fleksibelt kontor

Trivsel i fokus

Det er altid spændende at flytte til en ny lokation. Et nyt kontor kan være en frisk start for virksomheden og give dig og dine medarbejdere et boost af ny energi

Imens du leder efter den nye lokation, tænker du sikkert også på, hvordan det nye kontor skal indrettes, så det matcher jeres måde at arbejde på. Skal I have individuelle kontorer eller sidde i åbne landskaber? Eller har I måske overvejet at gå over til aktivitetsbaseret arbejde?

Uanset hvad, er det vigtigt at tænke grundigt over og planlægge flytningen, så jeres nye lokation understøtter den måde, I ønsker at arbejde på, og giver plads til virksomhedens vækst og udvikling.

Et aktivitetsbaseret kontor rimer på fleksibilitet

En aktivitetsbaseret indretning er et eksempel på en nyere tendens i kontorindretning, hvor den fleksible arbejdsform indtænkes. Det kan fx være behovet for fordybelse, for hybridmøder eller for samarbejdszoner.

På en hybrid arbejdsplads med hjemmearbejde kan de behov være større, men den aktivitetsbaserede indretning er ikke kun forbeholdt hybridarbejde. Den kan også understøtte en mere fleksibel opgaveløsning på de arbejdspladser, hvor medarbejderne har fremmøde hver dag.

Wihlborgs Nytt Kontor 483

Det fleksible kontor er inddelt i zoner

På det fleksible kontor er der ingen faste arbejdspladser, men derimod zoner til forskellige typer aktiviteter fx samarbejdszoner, stillezoner og private zoner. Medarbejderne kan placere sig i det område, der bedst understøtter den konkret opgave. Det fleksible kontor er blevet populært blandt mange virksomheder, blandt andet fordi det er pladsbesparende.

Camilla Asplund er udlejer hos Wihlborgs: ”Det er vigtigt at finde ud af, om den aktivitetsbaserede arbejdsform passer til din virksomhed. Hvis medarbejderne har varierende opgaver og både arbejder i grupper, selvstændigt eller er ude hos kunder, kan det fleksible kontor være ideelt.

De mulige besparelser du kan opnå ved at have færre kvadratmeter, bør ikke være den største årsag til en aktivitetsbaseret indretning. Selvfølgelig kan du spare penge på kort sigt i et mindre lokale, men hvis arbejdsmetoden ikke passer til din virksomhed, kan et aktivitetsbaseret kontor give flere ulemper end fordele.

Det er vigtigt at analysere, hvilken arbejdsform der passer til virksomheden og planlægge, hvordan man kan lykkes med at ændre måden at arbejde på, hvis man vælger den vej
.”

3 fordele ved det fleksible kontor

En fleksibel kontorløsning har mange fordele. Her får du tre grunde til at arbejde og indrette aktivitetsbaseret:

1. Styrket fællesskab
På det fleksible kontor skifter medarbejderne ofte plads. Det skaber mulighed for spontane møder og interaktioner, der kan gavne fællesskabet, virksomhedskulturen og udvekslingen af viden.

2. Effektivisering af arbejdet
Da det fleksible kontor har unikke områder tilpasset den enkelte arbejdsopgave, bliver arbejdet også mere effektivt. Koncentreret arbejde kan udføres uden afbrydelser, og gruppearbejde kan foregå i åbne rum, der fremmer kreativiteten.

3. Bedre sundhed
På det fleksible kontor bevæger medarbejderne sig ofte mere, da tanken er, at man skifter arbejdsplads flere gange om dagen. Arbejdet bliver mindre stillesiddende, hvilket er positivt set fra et sundhedsmæssigt perspektiv.

Planlæg, planlæg, planlæg

At indrette dit nye kontor kræver forberedelse og planlægning. Det er en god idé at samle en projektgruppe med deltagere fra både ledelsen og medarbejderne, så man kan tage stilling til alt, der kan påvirke indretningen af kontoret.

Jeg anbefaler, at man finder ud af så meget, man kan, så tidligt i forløbet som muligt. Fx kan det være værdifuldt at besøge en virksomhed, der allerede har indrettet en aktivitetsbaseret arbejdsplads. Så kan du få inspiration og mærke, hvad der passer til dig.

Søg gerne hjælp fra en udlejer, når du søger nyt lokale eller kontakt en arkitekt med erfaring i aktivitetsbaserede kontorer
”, slutter Camilla Asplund.

Wihlborgs Nytt Kontor 470

Læs også: Fire tips til indretning af en hybrid arbejdsplads

Hvad er en attraktiv arbejdsplads, og hvordan kan du skabe de bedste rammer for dine ansatte?

Vi giver dig fire gode råd, der forhåbentligt hjælper dig godt på vej, når du skal indrette et kontor, der styrker trivslen og tager højde for fremtidens hybride medarbejder.

Ledige lejemål

Ejendomsservice

Kontakt os