Kundecases Nyheder Job Kontakt Log ind

Nyheder og fremdrift NGG

JUNI - 2024
Fundamenter er støbt og der er fuld gang i støbning af terrændæk, hvor terrændæk del 1 er afsluttet og der er ved at blive gjort klar til del 2 midt i bygningen og del 3 mod syd. Der er også udført Mock-up for valg af mursten. Der skal vælges mellem en antracitgrå og en rød. Næste store aktivitet er opstart af elementmontering, som forventes opstartet uge 26.

Når du besøger byggepladsen, skal du være en del af projektteamet eller også skal du have en klar aftale med CC Contractors eller Wihlborgs omkring adgang – uvedkommende har ikke adgang.
Når du besøger byggepladsen efter aftale, skal du have sikkerhedssko, gerne sikkerhedsvest og når der arbejdes med kran (elementmontering) er der også hjelmpåbud. Der henvises til infoskur placeret på byggepladsen mod nord efter indgangen.

fortsættes herunder

MAJ - 2024
Arbejdet med udførsel af fundamenter, kloak herunder dræn, sandpude og udlægning af EPS isolering fortsætter og vil fortsætter de næste 2-3 uger.
Herefter vil udstødning af terrændæk opstarte, så der kan gøres klar til elementmontering.
Ind mod Christianshusvej er montering af støjhegn afsluttet og den 13. til 15. maj afsluttes arbejdet med begrønning og afretning af græsplæne mod Christianshusvej.

APRIL - 2024
Udlægning af terrænisolering er opstartet og forventes afsluttet d. 19. april hvorefter støbning af terrændæk opstartes.
Samtidig med nærværende arbejder etableres omfangsdræn, netdræn og kloak som afsluttes parallelt med terrændæk.

Parallelt med vores bygningsarbejder er borearbejdet til vores kommende ATES anlæg også opstartet, hvor den nordlige boring er afsluttet ned til 100-meters dybde og den sydlige boring er i proces.

Det er planlagt at borefolk forsætter ca. den næste måned for at afslutte boringer, få tilsluttet rør således grundvand kan fremføres den kommende varmecentral mod syd.
Borearbejde forventes afsluttet med udgangen af april måned.

Boremaskine Ankommer 240303 Kopier
Fundamenter 240404 Kopier
Træer Ryddes Hvor Skolen Skal Bygges 240215 Kopier

MARTS - 2024
Udførsel af fundamenter er opstartet og der er udført ca. 50%.
De næste 2-3 uger forsættes med fundamenter, hvorefter støbning af terrændæk vil starte op mod nord.
Støbning af fundamenter forventes afsluttet d. 12. april.

JANUAR - 2024
8. januar 2024 blev afholdt første spadestik hvorefter vi midt januar 2024 startede med rydning af byggeplads. Rydning af byggeplads er næsten afsluttet svarende til stade på 85%.

Herefter blev byggeplads etableret – herunder opsat byggepladshegn og de første skure er også ankommet.
På et af de første skure er opsat en byggepladsplan.
Byggepladsskilt vil samtidig blive opsat midt april.

Støjhegn mod naboer er næsten etableret, dog er der enkelte fag som er i restordre og forventes monteret start maj 2024.

Paddehegn mod søen er etableret for at sikre, at padder vandrer den rigtige vej når foråret kommer. Til sommer vil der blive gennemført optælling af padder, ud fra hvilket den videre plan vil blive effektueret.

Jordarbejde er i fuld gang og der bliver gravet, flyttet jord og kørt bort i takt med udgravning til skolen.

Ledige lejemål

Ejendomsservice

Kontakt os