Kundecases Nyheder Job Kontakt Log ind

Sådan skaber du ideelle rammer for dine medarbejdere

Trivsel i fokus

Vi tilbringer en stor del af vores liv på arbejdspladsen, og for de fleste virksomheder er det afgørende, at de ansatte trives.

Men hvordan kan du skabe en arbejdsplads, der aktivt bidrager til et godt arbejdsmiljø?

I Wihlborgs er vi certificeret Great Place To Work, og derfor har vi bedt vores HR-chef, Annette Grandahl, om at fremhæve de tre vigtigste områder, du som arbejdsgiver bør prioritere.

1. Kulturen kommer først

”En god virksomhedskultur er afgørende for den gode arbejdsplads. Langt de fleste mennesker vil gerne føle, at de gør en forskel, at deres bidrag værdsættes og at de er en del af noget meningsfuldt,” fortæller Annette.

”Det handler dog ikke kun om anerkendelse, men i lige så høj grad om tillid og gensidig respekt. En åben kommunikationskultur er med til at skabe et miljø, hvor medarbejderne trives. Deres stemmer bør høres og respekteres, og der skal være plads til, at de kan udtrykke tanker, ideer og bekymringer uden frygt for negative konsekvenser. Det skal være okay at fejle og at indrømme en fejl.”

Men hvordan kan man som leder understøtte en åben kommunikationskultur?

“Som leder bør du være til stede, lytte aktivt til den enkelte medarbejder, anerkende forskelligheder og ikke mindst være transparent om beslutningsprocesser. Og så er det ikke farligt selv at vise sårbarhed som leder.”

2. De fysiske rammer spiller en rolle

”De praktiske rammer omkring en arbejdsplads har stor indflydelse på trivsel og produktivitet – og her mener jeg både den geografiske placering og de indendørs faciliteter. De fleste bliver positivt påvirkede af at møde ind til et lækkert indrettet kontor. At modtage kunder, samarbejdspartnere og kandidater i et kontormiljø, som man er stolt af at vise frem, er en væsentlig faktor i at skabe gode ambassadører blandt medarbejderne.”

Annette fortsætter: “De fysiske rammer bør imødekomme medarbejdernes behov for samarbejde og socialt samvær, men det er også vigtigt at give muligheder for ro og koncentration, når du er på kontoret. Det kan du gøre ved fx at indrette områder på kontoret, hvor man kan trække sig tilbage og arbejde mere fokuseret.

At kende dine medarbejderes behov er første skridt, da ingen arbejdspladser eller mennesker er ens. Så inddrag dine medarbejder, inden du indretter.”

3. Godt lederskab giver godt medarbejderskab

Det sidste parameter handler om lederskab: ”Når ledere udviser kompetence og empati og evner at motivere deres medarbejdere, skaber de en atmosfære, hvor medarbejderne føler sig værdsatte, engagerede og villige til at yde deres bedste.”

Men god ledelse afhænger også af god kommunikation: ”Det er afgørende, at ledere og medarbejdere kan forstå hinanden og samarbejde effektivt – og her er forventningsafstemning særligt vigtigt. For eksempel betyder fleksible arbejdsforhold ikke nødvendigvis det samme for din medarbejder, som det gør for dig.

Derfor er mit råd: Vær tydelig i din kommunikation og sørg for at kridte banen ordentligt op, så dine medarbejdere ved, at I er på samme side med hensyn til ansvar, opgaver, udvikling og adfærd. Det skaber klarhed og tillid, som begge er vigtige for det gode arbejdsmiljø.”

Vi er din sparringspartner og rådgiver

Wihlborgs Danmark er en del af Wihlborgs Fastigheter, som er Øresundsregionens største ejendomsselskab. Den danske afdeling af Wihlborgs ejer og driver 60 ejendomme koncentreret i Storkøbenhavn.

Wihlborgs i Danmark er for fjerde år i træk certificeret "Great Place to Work", senest som nummer 10 på listen over Danmarks bedste arbejdspladser.

Ledige lejemål

Ejendomsservice

Kontakt os