Kundecases Nyheder Job Kontakt Log ind

Renovering er bedre for klimaet end nybyggeri

Hør Wihlborgs' porteføljechef, Johan Tofte, og vicedirektør hos Rådet for Bæredygtigt Byggeri, Frederik Waitz Søborg, og deres tanker om hvordan vi sætter renovering og genanvendelse i højsædet i den danske byggebranche. Tendensen peger i den rigtige retning, men certificeringer og regler på området bør følge med udviklingen ifølge Johan og Frederik.

Genanvendelser har positive effekter

Byggebranchen står for udledningen af cirka tredive procent af de samlede drivhusgasser og figurerer dermed som et af de områder, hvor der er øget fokus på at sikre en bæredygtig udvikling. Mange vil muligvis forbinde klimabevidste tiltag med nybyg og lavenergimaterialer, men tendensen peger klart på renovering og genanvendelse.

Frederik Waitz Søborg understreger, at det grundlæggende handler om, at renovering af eksisterende bygninger og genanvendelse af materialer, har en positiv effekt i forhold til klimaet.

"Hvis vi ser på, hvad toneangivende arkitektbureauer fokuserer på at udmærke sig i lige nu, så er det overvejende renovering og genanvendelse af eksisterende bygningsmateriale. Det fokus går igen hos politikere og bygherrer rundt om i hele landet,"

Vicedirektør fra Rådet for Bæredygtigt Byggeri, Frederik Waitz Søborg

25 års erfaring med renovering og genanvendelse

I Wihlborgs har vi stor erfaring med at renovere eksisterende bygninger og genanvende materialer. Vores forretningsmodel består i, at vi køber ældre ejendomme og optimerer dem til erhvervsudlejning. Fokus er, at vores ejendomme drifter rigtigt sundt og fornuftigt, og det har vi gjort i Danmark i mere end 25 år,

Genanvendelse af materialer er et centralt omdrejningspunkt i processen med at renovere Wihlborgs’ ejendomme, og det forudsætter en nøje gennemgang og kortlægning af, hvad der kan genanvendes og på hvilken måde.

”Vi sorterer de materialer, som er til stede i en eksisterende bygning og vurderer, hvordan og på hvilken måde vi kan genanvende dem. Det kan være alt fra en jerndør, som vi tænker kan anvendes i forbindelse med et givent indgangsparti, eller brugte gipsplader og isolering, som kan indgå i et inderlag til en vægkonstruktion,”

Johan Tofte, Porteføljechef i Wihlborgs

Det betaler sig at renovere

Wihlborgs står foran snarligt at renovere det omfangsrige erhvervskompleks Girostrøget i Høje Taastrup, og her er der foretaget en nøje ressource kortlægning af de eksisterende bygninger med detaljeret fokus på genanvendelse. Alle materialer fra de bærende konstruktioner til tæppefliser er gennemgået og kortlagt med henblik på at få et overblik over, hvilke konkrete materialer, det har en stor klimamæssig effekt at genanvende og hvilke, der bør udskiftes.

Det er en kompleks proces at kortlægge alle ressourcer i forbindelse med renovering af eksisterende bygninger, og den adskiller sig på væsentlige punkter fra en tilgang, hvor man blot river ned og bygger nyt.

Visualisering af det renoverede byggeri. (Foto: Lendager Arkitekter)

"Processen er langt mere uforudsigelig. Hvis udgangspunktet er et nyt byggeri, kan man nemmere planlægge og til en vis grad forudsige projektet. Skal man i gang med at renovere eksisterende bygninger, er det mere udfordrende at styre projektet fra start til slut. Når man skiller en bygning fra hinanden, ved man jo aldrig helt, hvad man finder. Derfor skal man være rede til at indgå kompromisløsninger og foretage justeringer undervejs"

Johan Tofte, Porteføljechef i Wihlborgs

Betaler sig på både klimamæssigt og økonomisk plan

Selv om processen med at renovere umiddelbart kan forekomme mere krævende end nybyg, så betaler det sig både på et klimamæssigt og økonomisk plan, og tendensen rykker netop i den retning inden for byggebranchen.

Årsagerne til den udvikling handler både om et øget fokus på klima og et ønske om at gøre en forskel i en branche, som står for en stor andel af CO2-udledningen, men også om, at renovering betaler sig rent økonomisk.

"Når vi snakker bæredygtighed, taler vi jo også økonomi. Det er ofte mere omkostningsfyldt at rive bygninger ned, som kun har fyrre eller halvtreds år på bagen, frem for at renovere, så de stemmer overens med nutidens forventninger og klimakrav"

Johan Tofte, Porteføljechef i Wihlborgs

Tendensen er klar

Tendensen er klar. Ønsker vi en bæredygtig byggebranche, skal vi fokusere på renovering frem for nedrivning og nybyg. Dette synspunkt, får opbakning af Frederik Waitz Søborg og han forklarer følgende:

"Det er tydeligt, at der er kommet en bevågenhed omkring de bærende konstruktioner, som det kan betale sig at lade stå, når vi taler bæredygtighed, fordi nedrivning og det at skaffe sig af med byggematerialer, vejer tungt i både i forhold til klima og økonomi,"

Johan Tofte er enig i denne betragtning og supplerer med følgende kommentar:

"Hos os har vi altid talt om renovering og genanvendelse som almindelig sund fornuft. At det så i mellemtiden er gået hen og er blevet bæredygtigt, fordi det er mindre belastende for klimaet, er selvfølgelig kun et stort plus. Så må vi håbe, at både byggebranchen og samfundet som helhed følger trop, og heldigvis peger tendensen jo i den retning."

Vil I læse mere om vores arbejde med bæredygtighed?

Så tag et kig ind på vores side om bæredygtighed.

Ledige lejemål

Ejendomsservice

Kontakt os