Sammen kan vi
gøre en forskel

Kundecases Nyheder Job Kontakt Log ind

Ejendomme med god energi

Wihlborgs arbejder konstant på at gøre driften af sine erhvervsejendomme mere bæredygtig og forsøger i den forbindelse at motivere ikke bare sine egne lejere, men også naboer og lokalområder til at deltage i en fælles indsats for, at nye ansvarlige løsninger får størst mulig effekt.

Det forpligter at være et stort ejendomsselskab som Wihlborgs med mere end 60 erhvervsejendomme spredt rundt i Storkøbenhavn. 40 procent af CO2-udledningen i Danmark kommer fra bygninger, og heraf kommer 28 procent fra drift af eksisterende bygninger.

”Den mest bæredygtige ejendom er i vores øjne den, som allerede er bygget, og i Wihlborgs skiller vi os ud, fordi vi ikke køber en grund og bygger nyt. Vi udvikler derimod det, vi allerede har i porteføljen. På denne måde undgår vi den enorme CO2-uledning, som er forbundet med nybyg, mens vi samtidig sikrer, at ejendommene klarer sig lige så godt som nyere bygninger,”

Mikkel Willard, ESG-udvikler og projektleder for energi og miljø i Wihlborgs.

Wihlborgs stiller de bedste rammer til rådighed

Som udlejer er Wihlborgs drift af ejendommene ikke bedre end de lejere, der bruger bygningerne til daglig. Derfor består en stor del af Wihlborgs arbejde for at skabe en grønnere fremtid ikke kun i at motivere sine egne lejere, men også naboer og omverdenen til at agere mere ansvarligt.

”Vi prøver at sætte de bedste rammer for vores lejere. Vi leverer en ejendom, der er driftet så godt og effektivt som overhovedet muligt. Vi stiller forudsætningerne til rådighed, men hvis lejerne ikke bakker op om vores tiltag, kan vi ikke gøre så meget,”

Mikkel Willard, ESG-udvikler og projektleder for energi og miljø i Wihlborgs.

Delebiler, økologi og madspild

Lejerne møder Wihlborgs’ arbejde med bæredygtighed mange gange i løbet af dagen. På de fleste – og snart dem alle – af Wihlborgs’ multibrugerhuse stilles ladestandere til rådighed for medarbejdere i elbil. Ladestanderne kan anvendes af alle – både gæster, naboer og udefrakommende. Ved flere ejendomme er der delecykler, der for eksempel kan bruges til at komme til og fra stationen, hvilket kan motivere til at lade bilen stå.

Wihlborgs har også samarbejdsaftaler med delebilsudbydere som KINTO Share og ShareNow.

Alle kantiner har det økologiske bronzemærke – på nær to, som har sølv. Under stadig flere fade er der vægte, så det kan måles, hvor meget mad, der ikke bliver spist.
Et andet tiltag mod madspild i nogle kantiner er muligheden for at købe mad med hjem. Den mad, som bliver til overs, aftentes af en speciel affaldshåndtør og bliver lavet til biogas.

”Vi gør selv rigtig meget for at bidrage til den grønne omstilling, men vi har også brug for samarbejdspartnere til at løfte os og blive endnu bedre. Derfor laver vi grønne samarbejder og stiller løsninger til rådighed både for vores egne kunder og for andre virksomheder og beboelser i området. Alene kan vi gøre en forskel, men sammen kan vi gøre en kæmpe forskel,”

Mikkel Willard, ESG-udvikler og projektleder for energi og miljø i Wihlborgs.

Datadrevet energiforbrug

Timen efter frokost er det tidspunkt på dagen, hvor flest medarbejdere bruger toilettet. Det kan Wihlborgs se i sine data, fordi der er forbrugsovervågning på alle ejendomme.

”Vi har et team, der analyserer data for el, vand og varme. Vi er en datadrevet udlejer og reagerer hurtigt, når systemet alarmerer os om, at der er et løbende toilet. Det sparer vi meget vand og energi på. Samtidig stiller vi løbende vores opdaterede energi- og CO2-regnskab til rådighed for alle vores lejere for at motivere dem til at være bevidste og gøre en indsats.”

Mikkel Willard, ESG-udvikler og projektleder for energi og miljø i Wihlborgs.

Mere bevidste virksomheder

Undersøgelser har vist, at grøn omstilling bliver et stadig vigtigere parameter for virksomheder, når de skal vælge kontorlejemål, og det kan Wihlborgs også mærke på efterspørgslen. Wihlborgs oplever at virksomhederne har generelt større fokus på grøn omstilling, og det bliver bare vigtigere og vigtigere for dem. Både som følge af ny lovgivning, de skal leve op til, og fordi de selv har ambitioner om at være mere ansvarlige. Klimakrisen og nu energikrisen har skubbet til udviklingen og gjort flere virksomheder bevidste om deres energiforbrug. De henvender sig også oftere end før til udlejer med ønsker og forslag.

”I de lejemål, hvor vi endnu ikke har fundet alternativer til naturgassen, kan der være ønsker om at konvertere til fjernvarme eller en anden løsning. Der er også lejere, der foreslår solceller eller andre tiltag, så deres lejemål bliver grønnere og billigere. Den dialog tager vi gerne, og vi tilbyder eventuelt at opdatere lejemålet, fordi det også er i vores egen interesse at få så energieffektivt og bæredygtigt et lejemål som overhovedet muligt,”

Mikkel Willard, ESG-udvikler og projektleder for energi og miljø i Wihlborgs.

Vil I læse mere om vores arbejde med bæredygtighed?

Så tag et kig ind på vores side om bæredygtighed.

Ledige lejemål

Ejendomsservice

Kontakt os