Ejendomme med god energi

Kundecases Nyheder Job Kontakt Log ind

Brug energien på arbejde - præcis som var du hjemme

Tal fra Energinet viser, at danskerne brugte 12,2% mindre strøm i september i år end i september 2021. Hos ejendomsselskabet Wihlborgs A/S, der ejer, driver og udlejer erhvervsejendomme, opfordrer de til, at danskerne tager de gode energibesparende vaner med på jobbet. Det reducerer ikke blot energiforbruget her og nu, men sikrer også klimaet og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Der er besparelser at hente

Energikrisen raser, og mange danskere følger med på apps time for time for at se, hvordan elpriserne bevæger sig op og ned. Der er besparelser at hente; det samme gælder på jobbet. Hos Wihlborgs har de længe inden energikrisen fulgt med i bygningernes forbrug for at sikre, at udlejere og brugere får det optimale ud af bygningerne og arbejdsmiljøet.

40 procent af CO2-udledningen i Danmark kommer fra bygninger, og heraf udgør 28 procent driften af eksisterende bygninger. Derfor kan adfærden hos den enkelte medarbejder gøre en stor forskel. Det kan være alt fra at slukke lyset, lukke vinduet til at droppe den ca. otte kroner dyre elevatortur.

”Vi har udviklet en platform, hvor vi via data kan overvåge bygningernes energiforbrug time for time. Det giver vores lejere en unik indsigt i forbruget. En bygning er aldrig bedre end dens brugere. Derfor opstiller vi rammer i ejendommene, der er driftet så optimalt så muligt og opfordrer brugerne til at gå forrest i den grønne omstilling,”

Mikkel Willard, ESG-udvikler i Wihlborgs.

Omtanke for miljøets skyld

Den nuværende energikrise har for alvor flyttet fokus hos danskerne, men det gælder om at holde fast for miljøets skyld, så de gode vaner breder sig som ringe i vandet. I rød tråd med regeringens anbefalinger og andre store danske virksomheder, har Wihlborgs derfor besluttet at sænke temperaturen til 19 grader på alle deres ejendomme. Dette tiltag gør, at energiforbruget samt udledningen af CO2 kan reduceres med helt op til fem procent, hver gang temperaturen falder med en grad.

”Det er selvfølgelig helt op til vores lejere, hvordan de vil forvalte energiforbruget. Men vi er meget bevidste om at opsætte rammerne, så det er muligt at spare på energien – både i den her tid, hvor energien er dyr, men også på sigt for miljøets skyld. At spare på energien er at udvise et socialt ansvar og leve op til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, hvilket ikke bare er i det enkelte menneskes interesse, men også i en global sammenhæng"

Mikkel Willard, ESG-udvikler i Wihlborgs.

Bygger på bæredygtige principper

Hos Wihlborgs har de i en årrække haft fokus på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, og hvordan man kan energioptimere eksisterende byggeri.

”I vores øjne er den mest bæredygtige ejendom den, som allerede er bygget, og her skiller vi os ud. Vi har investeret i energioptimeringer på eksisterende bygninger, så de klarer sig tilnærmelsesvis så godt som nybyggeri,” siger Mikkel Willard.

Ved at optimere eksisterende byggeri undgår Wihlborgs den store udledning af CO2, der er forbundet med nybyggeri.

Data skaber en ny bevidsthed

Hos Wihlborgs har de i årevis arbejdet med at energioptimere bygninger ved at etablere solceller, efterisolere, udskifte ventilationsanlæg og belysningsanlæg, installere ladestandere, sikre affaldssortering, samt forbedre bygningsautomatikken.

Ved at kende forbruget time for time har Wihlborgs et unikt indblik i forbruget og kan derfor hjælpe brugerne med at ændre vaner. Hertil muliggør brugen af data, for større bygningsejere som Wihlborgs, at sammenligne forbruget i bygninger. To tilsyneladende ens bygninger kan have vidt forskellige energiforbrug alt efter medarbejdernes vaner.

Overvågningen af energiforbruget betød blandt andet, at Wihlborgs og deres lejere hurtigt kunne reagere på et løbende toilet, som ville have kostet mere end 100.000 kr. i forbrug om året. Et læk, som ikke var blevet opdaget hurtigt, da toilettet kun blev brugt som et lille lagerrum. Det lille eksempel illustrerer, at sammen kan vi gøre en forskel for energiforbruget også på den lange bane. Det hele begynder med adfærden. Wihlborgs har sat rammerne, og nu er resten op til dig.

”Vi har gennem årene energioptimeret bygningerne. De lavthængende frugter er høstet, så nu har vi større fokus på, hvordan brugerne agerer, fordi der er virkelig et stort potentiale at hente,”

Mikkel Willard, ESG-udvikler hos Wihlborgs

Vil du vide mere?

Her kan du læse meget mere om vores arbejde med bæredygtighed i Wihlborgs.

Ledige lejemål

Ejendomsservice

Kontakt os