Projekt ”Symbiosehusene” er blandt de 7 vindere

Kundecases Nyheder Job Kontakt Log ind

Et rum for nye boligeksperimenter

Realdania og Statens Kunstfond har sammen etableret et Boliglaboratorium for hele byggebranchen. Formålet med boliglaboratoriet er at skabe rum for en genstart af måden man tænker, udformer og bygger boliger på, og dermed sætte gang i et nybrud i dansk boligbyggeri. I samarbejde med URBAN POWER, ØsterGro, FLUX, NCC og NXT, har vi I Wihlborgs givet vores bud på hvordan man kan nytænke boligbebyggelse i sammenhæng med eksisterende erhvervsbyggeri, med stort fokus på bæredygtighed og fællesskaber.

Vi har skabt projektet Symbiosehusene.

Fra 66 til 7 projekter

Der har været stor interesse for boliglaboratoriet, hvor Realdania og Statens Kunstfond i første omgang modtog 66 bud på nye boligprojekter. Der var i dette felt et hav af gode bud på, hvordan fremtidens boliger skal se ud, og derfor var vi utroligt stolte over at gå videre til anden runde og blive en del af de 16 sidste projekter. Arbejdet og udformningen af Symbiosehusene fortsatte, og ved den sidste præsentation kunne udvælgelseskomiteen igen se det store potentiale i Symbiosehusene, og derfor kan vi stolt kalde os for én af de syv vindende projekter.

"Vi er glade og stolte over at vores projekt ”Symbiosehusene” er blandt de udvalgte vindere i så skarpt et felt."

Johan Tofte - Projektchef

Symbiosehusene: Uanede muligheder for deling

Wihlborgs har med projektet givet et bud på, hvordan man kan nytænke boligbebyggelse i sammenhæng med erhvervsejendomme, med stort fokus på bæredygtighed og fællesskaber. Alt for mange steder står erhvervsområder isoleret og uden identitet. Vi ønsker at eksperimentere med at blande bolig og erhverv og skabe en mere spændende og levende by. Ved at bygge boliger oven på eksisterende erhvervsbyggeri udnyttes ressourcer, så både erhverv og bolig gøres mere attraktivt og kan leve i symbiose med hinanden.

Ved at kombinere flere funktioner i samme bygning opstår der en masse muligheder og fordele. Nye grønne tiltag understøtter symbiosen, der indeholder både fysiske delefunktioner, cirkulære systemer til udnyttelse af ressourcer og sociale funktioner.

Kernehusets transformation

Det er Wihlborgs’ erhvervsejendom på Hørkæret i Herlev, der er projektets omdrejningspunkt. Den del af bygningen som kan blive udgangspunkt for Symbiosehusene kaldes for Kernehuset. Kernehuset er formet som et stort H, og de 27.000 m2 er fordelt på fire etager med en stor kælder. Det forventes, at facaden og de svalegange der omkranser huset skal transformeres i forbindelse med udviklingen af symbiosehusene.

Idéen bag Symbiosehusene kan danne grundlag for fremtidig udnyttelse af ledige tagarealer, både til bolig og Urban Farming, og den kan være med til at skabe liv i og på Wihlborgs’ erhvervsejendomme.

Hørkær kvarteret under forvandling

Herlev Kommune er i øjeblikket ved at udarbejde en større lokalplan for området, der forventes godkendt i første halvår af 2021, hvilket åbner for muligheden for at blande erhverv og bolig. Til projektet om symbiosehusene udtaler Herlev Kommunes borgmester:

”Et projekt som Symbiosehusene vil være banebrydende for vores nye kvarter ”Herlev Hørkæret”, hvor vi ønsker at blande erhverv og bolig med Herlevs agrariske historie. Symbiosehusene sætter fokus på præcis de værdier vi ønsker at dyrke i Herlev”

Thomas Gyldal Petersen, Borgmester i Herlev Kommune.

Tak til teamet bag projektet

Projektejer | Wihlborgs A/S (v. Johan Tofte og Martin Dagnæs)
Arkitekt | URBAN POWER (v. Sara Bjelke)
Tagfarm | ØsterGro (v. Livia Urban Swart Haaland)
Ressourceingeniør | FLUX (v. Jan Holsøe)
Entreprenør | NCC (v. Morten Mølsted)
Branding | NeXT (v. Flemming Wisler)


Et stort tak skal også lyde til Realdania og Statens Kunstfond

Wb Urbanpower (1) Ostergro Flux Ncc (1) Nxt Realdania Kunst